Ein thema y tymor hwn yw Dinosoriaid.

Ein thema y tymor hwn yw troi a llifo, sy'n edrych ar afonydd a dwr.

Ein thema y tymor hwn yw Troi a Llifo , sy'n edrych ar afonydd a defnydd dwr ar draws y byd.