Ein thema y tymor hwn yw troi a llifo, sy'n edrych ar afonydd a dwr.