Ein thema y tymor hwn yw Troi a Llifo , sy'n edrych ar afonydd a defnydd dwr ar draws y byd.