Clwb ar ol Ysgol Ffrindiau'r Fferi 

  • Arweinydd y Clwb - Miss Eleri Morgan
  • Staff cynorthwyol - Mrs Laura Jones
  • Staff cynorthwyol - Miss Hannah Stiles
  • Telephone - 01267 267463

Amseroedd Clwb:

  • Nos Lun  - 3.15-5.15pm (holl ddisgyblion )
  • Nos Fawrth  - 3.15-5.15pm (holl ddisgyblion)
  • Nos Fercher - 3.15- 5.15 ( holl ddisgyblion)
  • Nos Iau  - 3.15-5.15pm (holl ddisgyblion)